Wrzutnia

Biblioteka w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zakupiła dwie wrzutnie książek (całodobowe urządzenia samodzielnego zwrotu książek). Jedna znajduje się w Budynku C, przy szatni obok bocznego wejścia, a druga na parkingu (na wprost głównego wejścia do budynku C). Zainstalowano je z myślą o wygodzie czytelników, którzy nie mają czasu, by oddać książki przy ladzie bibliotecznej.

Zachęcamy do korzystania z nowej opcji po uprzednim zapoznaniu się z zasadami korzystania z wrzutni.

Zasady korzystania z wrzutni:

  1. Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.
  2. Zwracać można wyłącznie książki oznaczone kodem Biblioteki.
  3. Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie bibliotecznym następuje w kolejnym dniu roboczym po dniu zwrotu.
  4. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
  5. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane mailowo na adres: biblioteka@collegiumwitelona.pl.
  6. Stanowiska wrzutni są monitorowane. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.
  7. W przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.

Wrzutnia (trezor, book drop) służy do zwracania książek wypożyczonych z Biblioteki przez osoby pragnące ominąć wypożyczalnię, np. w dniach i godzinach, gdy Biblioteka jest nieczynna, lub dla oszczędności czasu, zwłaszcza w przypadku, gdy czytelnik nie potrzebuje odbierać nowego zamówienia. Do korzystania z wrzutni zachęca się także osoby niepełnosprawne. Wrzutnia ma ułatwić zwracanie książek, a tym samym przyspieszyć ich obieg pomiędzy wypożyczającymi.

Źródło:
https://www.biblioteki.gropius.com.pl/wrzutnia-ksiazek.html [dostęp 2018.11.15].